13/09/2021

IQ a konopí – existuje nějaká souvislost?

Mezi IQ a konopím existuje souvislost. Co přesně se ale děje v lidském mozku při užívání marihuany? Pokusme se najít odpověď.

Pravděpodobně jste již slyšeli mnoho informací o tom, že konopí zabíjí mozkové buňky a činí lidi hloupějšími. Byl dokonce proveden výzkum, který tento mýtus objasnil a potvrdil. Na světlo světa se však dostala nová studie, která původní studii zastiňuje novými argumenty. Jaké to jsou?

Dřívější výzkumy poukazovaly na snížení IQ v důsledku užívání konopí.

může marihuana snížit iq ?Představa, že konopí omezuje a snižuje naše kognitivní funkce, není zrovna výplodem lidské fantazie. Tato myšlenka koluje společností již mnoho let a stala se jakýmsi nástrojem propagandy proti užívání konopí. Teprve v roce 2012 vyšla najevo studie, která spojuje užívání marihuany s rychlým poklesem kognitivních schopností a IQ u dospívajících.

Samotná studie se zaměřila na osoby ve věku 13-38 let. Účastníci o sobě vyplnili obecné údaje , absolvovali tradiční testy IQ a uvedli, zda mají zkušenosti s marihuanou.

Možná už tušíte, kam tato vědecká analýza směřovala. Účastníci se zkušeností s marihuanou dosáhli v těchto testech horších výsledků. U osob,které užívaly konopí ve větším množství, byl dokonce zaznamenán pokles IQ skóre.

Na základě této studie vědci dospěli k závěru, že konopí musí nějakým způsobem intoxikovat mozek, což vede k určitým poruchám, zejména v období dospívání. Na tuto studii začaly navazovat další studie, většinou totožné nebo s minimálními rozdíly.

A co se stalo pak? Z každého rohu jste mohli slyšet, že kdyby lidé kouřili trávu, byli by hloupí, neúspěšní a podobné nesmysly.

Nakonec se však ukázalo, že některé aspekty této problematiky byly vnímány trochu jinak.

IQ a konopí – studie dvojčat a výzkum z roku 2012

může konopí snížit iq ?To se může zdát jako přesvědčivý důkaz vedoucí k poklesu kognitivních funkcí, ale studie z roku 2019 zpochybňuje metodiku, která vedla k výsledkům z roku 2012. Nová studie tak naznačuje, že závěry týkající se konopí a snížení IQ mohly být předčasné.

Studie na dvojčatech naznačuje, že marihuana nestojí za žádnými psychickými poruchami. Vědci naopak přišli s teorií, že je pravděpodobnější, že ke snížení IQ a náchylnosti k užívání konopí vedou genetické faktory a faktory prostředí.

Jak je tedy možné, že se dvě podobné studie mohou tak zásadně lišit? Pravděpodobně jde o jiný přístup k problematice a jiný úhel pohledu.

Studie z roku 2012 velmi jasně popisuje souvislost mezi užíváním konopí a snížením inteligenčního kvocientu. Už ale neukazuje, zda za sníženým IQ skutečně stojí marihuana. Nabízí se možnost, že za sníženou inteligencí stojí něco jiného než konopí. Dobrým příkladem je socioekonomický status nebo užívání tabáku. I to může způsobit degeneraci našeho mozku.

Jak tuto otázku řeší studie z roku 2019?

„Studie prováděná na dvojčatech je speciálně určena k výzkumu základních vztahů. Jednovaječná dvojčata mají zcela identický genový kód a jsou vystavena identickým vlivům. Pokud se zaměříme na tyto genetické faktory a faktory prostředí, můžeme je porovnávat mezi dvojicemi dvojčat,“ říká Dr. Jessica Megan Rossová, autorka a vedoucí práce.

Abstinence vaše IQ neochrání

abstinence od ganji chrání iqStudie Dr. Rosse se stejně jako studie z roku 2012 zaměřila na výzkum poznávání a IQ, ale místo jednotlivců bylo přizváno 428 párů dvojčat. Sledováním dvojčat, která se lišila především v konzumaci konopí, mohla doktorka Rossová se svým týmem zjistit, zda u každého z páru došlo k nějakým změnám.

Pokud konopí skutečně intoxikuje mozek (jak naznačuje studie z roku 2012), pak by logicky u jednoho dvojčete došlo k poklesu IQ ve srovnání s jeho protějškem. To se však nestalo. V případě, že jedno z dvojčat užívalo marihuanu, zaznamenali pokles IQ u obou dvojčat.

„Naše studie tak vyvrací výsledky předchozích prací, podle kterých je konopí zodpovědné za horší kognitivní funkce. Zjistili jsme průkaznou souvislost mezi užíváním konopí a zhoršením kognitivních funkcí, ale konopí samo o sobě není příčinou. V opačném případě by abstinující dvojče mělo stále stejné kognitivní funkce ve srovnání se svým protějškem“.

Dr. Ross proto tvrdí, že konopí nemá nic společného se snížením inteligenčního kvocientu. Podle ní hrají větší roli genetické faktory a faktory prostředí.

Předchozí studie přinesly podobné výsledky

IQ a konopíLoňský výzkum však není první, který se touto problematikou zabýval. Studie dvojčat podobného ročníku byly provedeny v letech 2004, 2016 a 2017. Výsledky byly téměř totožné.

Práce z roku 2019 výrazně posílila výsledky předchozí práce. Mimo jiné se věnovala také tématu celkového fungování pohybového aparátu, svalové paměti a vlivu konopí na tyto funkce. Sběr dat a práce s dvojčaty byly intenzivnější a zaměřovaly se především na období dospívání a účinky konopí v tomto období.

Tyto studie měly bohužel jednu vadu. Žádný z účastníků nebyl skutečně silným uživatelem konopí. Většinu párů lze označit za příležitostné uživatele. Nikdo z nich nebyl označen za „silného kuřáka“, který by užíval konopí třeba několikrát denně.

konopí pomáhá chránit mozek

Sama doktorka Rossová pronesla ve vědeckých kruzích oblíbenou větu. Jednalo se opět o potřebu více porozumět výhodám a nevýhodám užívání konopí a o tom, že výzkum se stále vyvíjí.

V každém případě můžeme s klidným svědomím říci, že konopí z vás hloupého neudělá. Pokud se setkáte s někým, kdo tvrdí opak, můžete ho odkázat na studii doktorky Rosse.

Pokud vás zajímá, zda konopí skutečně ovlivňuje lidskou mysl, vyzkoušejte některá z našich semen konopí a rostlina, která z nich vyroste uspokojí vaši zvědavost

Souhlasíte s tvrzením, že kouření/užívání marihuany má negativní vliv na IQ? Nebo se přikláníte ke genetickým faktorům a faktorům prostředí, které mohou zhoršovat naše kognitivní funkce?

Publikoval Jan Veselý

13/09/2021

Přidat komentář

Přihlášení
nebo
Registrace
pro psaní komentárů