Smluvní podmínky Seedbank Nuka Seeds

Všeobecné obchodní podmínky pro provozování obchodů a e-shopů nukaseeds

Stránky nukaseeds.com, nukaseeds.cz, nukaseeds.de, nukaseeds.es, nukaseeds.fr a nukaseeds.pl provozuje společnost (jinak též prodávající).

Společnost: Nuka Trade s.r.o.
Město: Zlín - Louky
Ulice : Chaloupky 29
Poštovní směrovací číslo: 76302
IČO společnosti : 14380846
Daňové číslo (DIČ) : CZ14380846
Tel : +420777065628

Klíčení semen konopí je v mnoha zemích nezákonné. Konopná semena se proto prodávají pouze pro sběratelské účely pro dospělé osoby (osoby starší 18 let).

Společnost Nuka Seeds doporučuje svým zákazníkům, aby se před klíčením konopných semen ujistili o místních platných zákonech a předpisech. Společnost Nuka Seeds nemůže nést odpovědnost za jednání osob, které jednají v rozporu se zákony a předpisy platnými v dané lokalitě.

Semena konopí by si měl každý, kdo se nachází v oblasti, kde pěstování konopí není legální, ponechat jako sběratelský suvenýr.

Obchodní podmínky společnosti Nuka Seeds jsou v souladu s českým právem a vy se podřizujete výlučné jurisdikci českých soudů.

OZNÁMENÍ O ZÁKLADNÍCH USTANOVENÍCH PRO PRODEJ SEMEN KONOPÍ OD SPOLEČNOSTI NUKASEEDS

Potvrzujete, že jste dospělí a starší 18 let.

Tato semena se prodávají pouze pod podmínkou, že jejich použití není v rozporu s platnými zákony dané země.

Veškeré informace o semenech jsou uvedeny pouze pro vzdělávací a sběratelské účely.

Nemáme v úmyslu podporovat, propagovat ani jinak iniciovat výrobu, držení nebo užívání nelegálních látek.

ZDŮRAZŇUJEME, ŽE KAŽDÝ, KDO SI KOUPÍ SEMENA, JE ZODPOVĚDNÝ ZA TO, CO S NIMI UDĚLÁ.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím při prodeji zboží ve výše uvedených internetových obchodech provozovaných společností Nuka Trade s.r.o. (dále jen "prodávající") a jejími zákazníky (dále jen "kupující").

Kupující: Kupující na začátku obchodního vztahu předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, které jsou nezbytné pro bezproblémové vyřízení objednávky, nebo údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

ZPŮSOB DORUČENÍ, PLATBY A OBJEDNÁNÍ

Balíčky odesíláme do 12-24 hodin od objednání. Balík bude zákazníkovi doručen v závislosti na zvoleném způsobu dopravy a kurýrní službě daného státu.

Nuka Seeds má dopravu zdarma pro objednávky nad 100 EUR v rámci EU.

U zásilek mimo EU je doprava při objednávce nad 450 EUR ZDARMA.

Historii a stav aktuálních a minulých objednávek najdete také v historii objednávek po přihlášení do systému.

BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, s výjimkou situací souvisejících s distribucí nebo platbou za objednané zboží (sdělení jména a adresy dodání). Eshop se zavazuje, že osobní údaje neposkytne žádné jiné osobě za žádným účelem. a že tyto informace bude uchovávat pouze po nezbytně nutnou dobu, poté se prodávající zavazuje tyto informace v plném rozsahu skartovat.

viz také Zásady ochrany osobních údajů

Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout objednávku s uvedením důvodu. (např. podezření na zneužití zákona nebo nedostatečný věk kupujícího atd.)

Kupující bere na vědomí, že koupí výrobků, které jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na užívání registrovaných ochranných známek, obchodních názvů, firemních log nebo patentů prodávajícího či jiných společností, pokud není v konkrétním případě zvláštní smlouvou dohodnuto jinak.

CENA

V internetovém obchodě jsou vždy uvedeny aktuální a platné ceny pro internetový obchod a běžný obchod. Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Liší se pouze speciální ceny a množstevní slevy, ale pokud si při nákupu v obchodě vyžádáte speciální cenu nebo množstevní slevu z e-shopu, bude vám poskytnuta. Existuje také možnost nákupu zboží za velkoobchodní cenu bez DPH.

V případě trvalejší spolupráce a větších nákupů je možné požádat o speciální a individuální slevy. Sleva může být poskytnuta jednorázově na jeden nákup, nebo je možné získat trvale nižší ceny. (Pro tuto možnost nás kontaktujte e-mailem nebo telefonicky).

ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE A ÚČELY PRODEJE

Provozovatel eshopu se zříká veškeré odpovědnosti a následků způsobených nesprávným používáním zboží prodávaného v tomto internetovém obchodě. Informace a zboží zde uvedené jsou určeny pouze pro osobní potřebu a v žádném případě nepropagují nelegální činnost.

Objednáním zákazník potvrzuje, že je starší 18 let a objednal si zboží výhradně pro výše uvedené účely a výhradně pro sebe. Pokud má provozovatel obchodu Nukaseeds podezření, že si zákazník objednal zboží pro jiné účely, než je uvedeno pro účely prodeje, nebo v rozporu s výše uvedenými podmínkami a mohlo by dojít k možnému šíření drogové závislosti, což je v Irské republice nezákonné, vyhrazuje si internetový obchod právo na zrušení objednávky a vrácení peněz zákazníkovi v plné výši, pokud již byla objednávka uhrazena předem.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY PRODÁVAJÍCÍM

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v následujících případech:

1) zboží je již vyprodáno, nedodává se nebo se již nevyrábí a není možné je dodat.

2) prodejní cena nebo označení zboží v e-shopu obsahuje chybu a kupující neakceptuje opravenou kupní cenu nebo specifikaci zboží či jeho variantu, u zboží došlo k výrazné změně ceny dodavatele a kupující změnu ceny neakceptuje.

NEVYZVEDNUTÉ ZÁSILKY

(z jakéhokoli důvodu) v případě žádosti zákazníka o opětovné zaslání zboží se platba na dobírku změní na platbu předem (aby se zabránilo nepřevzetí zásilky).

INFORMACE O PRODUKTU

Informace o produktech v internetovém obchodě prodávajícího jsou pouze ilustrativní a mohou se v detailech lišit od dodaného zboží. Pokud zboží není aktuálně skladem, budeme vás do 2 dnů kontaktovat e-mailem nebo na vámi uvedeném telefonu.

Pokud se z jakéhokoli důvodu prodlouží dodací lhůta na více než 5 dní od objednání po odeslání, bude kupující kontaktován telefonicky nebo e-mailem, aby se dohodli.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO NukaSeeds

Tyto všeobecné obchodní podmínky ("Podmínky") Nuka Seeds, sídlo společnosti Nuka Trade s.r.o. , IČO 14380846, zapsaná v obchodním rejstříku pod č. 14380846, e -mail: [email protected], telefonní číslo +420 777 065 628, obchodní adresa Zlín - Louky, POSTCODE: 76302,Česká republika ("My" nebo "Prodejce") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník"), vzájemná práva a povinnosti vás jako kupujících a nás jako prodávajících, které vznikly v souvislosti s kupní smlouvou nebo na jejím základě (dále jen "Smlouva") uzavřené prostřednictvím e-shopů na stránkách nukaseeds.com, nukaseeds.fr, nukaseeds.pl, nukaseeds.cz, nukaseeds.de a nukaseeds.es

Veškeré informace o zpracování vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, které naleznete zde: Zásady ochrany osobních údajů

Ustanovení těchto obchodních podmínek tvoří nedílnou součást smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v anglickém, německém, polském, španělském a českém jazyce. Obchodní podmínky můžeme jednostranně měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé za účinnosti předchozího znění Podmínek

Jak víte, komunikujeme především na dálku. Proto je předmětem naší Smlouvy i použití prostředků komunikace na dálku, které nám umožňují vzájemnou dohodu bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavírána na dálku v prostředí E-shopu, prostřednictvím rozhraní webových stránek (" nukaseeds.com, nukaseeds.fr, nukaseeds.pl, nukaseeds.cz, nukaseeds.de a nukaseeds.es")

Pokud je některá část Podmínek v rozporu s tím, na čem jsme se vzájemně dohodli v rámci procesu Vašeho nákupu v našem e-shopu, má tato konkrétní dohoda přednost před Podmínkami.

 • NĚKTERÉ DEFINICE
   1. Cena je částka, kterou za zboží zaplatíte;
   2. Cena za dopravu je částka, kterou zaplatíte za doručení Zboží, včetně nákladů na jeho zabalení;
   3. Celková cena je součet Ceny a Ceny dopravy;
   4. DPH je daň z přidané hodnoty podle platných právních předpisů;
   5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
   6. Objednávka je váš závazný návrh na uzavření smlouvy o koupi Zboží;
   7. Uživatelský účet je účet zřízený na základě vámi poskytnutých údajů, který umožňuje ukládání zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
   8. Vy jste osoba nakupující na našich e-shopech, právně označovaná jako kupující;
   9. Zboží je vše, co si můžete koupit v e-shopech.
 • OBECNÁ USTANOVENÍ A POKYNY
   1. Nákup Zboží je možný pouze prostřednictvím webového rozhraní E-shopu.
   2. Při nákupu Zboží jste povinni nám poskytnout všechny informace správně a pravdivě. Proto budeme považovat informace, které jste nám poskytli v Objednávce, za správné a pravdivé.
   3. V našem e-shopu také poskytujeme přístup k recenzím zboží od jiných spotřebitelů. Autenticitu těchto recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že recenze spojujeme s konkrétními objednávkami, takže v našem interním systému vidíme ID propojené objednávky u každé recenze a jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od skutečného spotřebitele.
 • UZAVŘENÍ SMLOUVY
   1. Smlouvu s námi lze uzavřít po celém světě s výjimkou Ruska.
   2. Smlouva se uzavírá na dálku prostřednictvím e-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nesete vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou platíte za použití těchto prostředků (tj. zejména za přístup k internetu), takže nemusíte očekávat žádné další náklady, které bychom Vám účtovali nad rámec Celkové ceny. Odesláním Objednávky souhlasíte s naším použitím prostředků komunikace na dálku.
   3. Abychom mohli uzavřít smlouvu, musíte v e-shopu vytvořit objednávku. Tento návrh musí obsahovat následující informace:
    1. Informace o Zboží, které kupujete (v E-shopu označíte Zboží, které máte zájem koupit, pomocí tlačítka "Zboží"). Přidat do košíku / Koupit tlačítkem)
    2. Informace o Ceně, Poplatku za dopravu, Způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci vytváření Objednávky v uživatelském rozhraní E-shopu a informace o Ceně, Poplatku za dopravu a Celkové ceně budou poskytnuty automaticky na základě Zboží, způsobu doručení a zvoleného způsobu platby;
    3. Vaše identifikační a kontaktní údaje, které nám umožní doručit Zboží, zejména vaše jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
   4. V průběhu vytváření zakázky může údaje měnit a kontrolovat až do jejího dokončení. Po provedení kontroly stisknutím tlačítka " Objednávka s povinností platby", je objednávka dokončena. Před stisknutím tlačítka však musíte potvrdit, že jste si přečetli tyto podmínky a souhlasíte s nimi, jinak nebudete moci objednávku dokončit. Zaškrtávací políčko slouží k potvrzení a odsouhlasení. After pressing the " Objednávka s povinností platby" a všechny vyplněné údaje budou odeslány přímo nám.
   5. Vaši objednávku potvrdíme co nejdříve po jejím doručení zprávou zaslanou na vaši e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Potvrzení bude obsahovat shrnutí Objednávky a tyto Podmínky jako přílohu e-mailové zprávy. Nedílnou součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky ve znění platném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzovací e-mailové zprávy. Potvrzení Objednávky představuje uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi.
   6. Může se stát, že vaši objednávku nebudeme moci potvrdit. To zahrnuje situace, kdy je Zboží nedostupné nebo kdy si objednáte více Zboží, než jsme schopni dodat. Informaci o maximálním počtu Zboží vám však vždy poskytneme předem v rámci E-shopu a neměla by vás překvapit. V případě, že existuje jakýkoli důvod, proč nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy ve formě upravené oproti Objednávce. V takovém případě bude Smlouva uzavřena v okamžiku, kdy naši nabídku potvrdíte.
   7. V případě, že je v E-shopu nebo v Objednávce uvedena zjevně nesprávná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat, a to ani v případě, že jste obdrželi potvrzení Objednávky, a Smlouva byla tedy uzavřena. V takové situaci Vás budeme neprodleně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v upravené podobě oproti Objednávce. V takovém případě bude nová Smlouva uzavřena v okamžiku, kdy naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá ceně obvyklé u jiných prodejců nebo chybí či byla vynechána číslice.
   8. V případě uzavření Smlouvy jste povinni zaplatit Celkovou cenu.
   9. V případě, že máte uživatelský účet, můžete můžete prostřednictvím něj zadat objednávku. I v tomto případě jste však povinni zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob vytvoření Objednávky je však stejný jako v případě kupujícího bez uživatelského účtu, výhodou však je, že nemusíte opakovaně vyplňovat své identifikační údaje.
   10. V některých případech vám umožníme využít slevu na nákup Zboží. Aby byla sleva poskytnuta, je třeba vyplnit údaje o slevě do předdefinovaného pole v rámci návrhu Objednávky. Pokud tak učiníte, bude vám Zboží poskytnuto se slevou.
 • UŽIVATELSKÝ ÚČET
   1. Na základě registrace v e-shopu máte přístup ke svému uživatelskému účtu.
   2. Při registraci uživatelského účtu jste povinni uvést správné a pravdivé údaje a v případě jejich změny je aktualizovat.
   3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Je vaší povinností zachovávat mlčenlivost o tomto přístupu a tyto informace nikomu neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to odpovědnost.
   4. Uživatelský účet je osobní a nejste oprávněni umožnit jeho používání třetím stranám.
   5. Váš uživatelský účet můžeme zrušit, zejména pokud nejste dospělá osoba, nebo pokud porušíte své povinnosti vyplývající ze Smlouvy
   6. Uživatelský účet nemusí být k dispozici nepřetržitě, zejména s ohledem na nezbytnou údržbu hardwaru a softwaru.
 • CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICTVÍ
   1. Cena je vždy uvedena v e-shopu, v návrhu objednávky a samozřejmě ve smlouvě. V případě rozporu mezi cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a cenou uvedenou v Návrhu objednávky platí cena uvedená v Návrhu objednávky, která je vždy shodná s cenou ve Smlouvě. V rámci Návrhu objednávky je rovněž uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, za kterých je doprava zdarma
   2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně všech zákonem stanovených poplatků.
   3. Úhrada Celkové ceny od vás bude požadována po uzavření Smlouvy a před dodáním Zboží. Celkovou cenu můžete uhradit následujícími způsoby:
    1. Bankovním převodem. Informace pro provedení platby vám zašleme jako součást potvrzení objednávky. V případě platby bankovním převodem
    2. Kartou online. V tomto případě se platba provádí prostřednictvím platební brány. Fibonatixa platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou k dispozici na adrese fibonatix.com.
    3. Dobírka. V takovém případě se platba uskuteční při dodání Zboží oproti dodání Zboží. V případě platby na dobírku je Celková cena splatná při převzetí Zboží.
   4. Faktura bude vystavena elektronicky po zaplacení Celkové ceny a bude zaslána na vaši e-mailovou adresu. Faktura bude rovněž fyzicky přiložena ke Zboží a bude k dispozici v Uživatelském účtu.
   5. Vlastnické právo ke Zboží na vás přechází až po zaplacení Celkové ceny a převzetí Zboží. V případě platby bankovním převodem je Celková cena uhrazena připsáním na Náš účet, v opačném případě je uhrazena v okamžiku platby.
 • DODÁNÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ
   1. Zboží vám bude doručeno během 5 dnů, a to způsobem, který si sami zvolíte, přičemž si můžete vybrat z následujících možností:
    1. Osobní odběr v našich prostorách uvedené v seznamu provozoven
    2. Osobní odběr na prodejnách společnosti PPL, Uloženka
    3. Dodání prostřednictvím přepravních společností PPL, DHL, Zásilkovna (v závislosti na zemi, ve které se nacházíte)
   2. Zboží lze doručit po celém světě s výjimkou Ruské federace
   3. Doba dodání Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a zvoleném způsobu dodání a platby. Předpokládaná doba dodání Zboží vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru v naší provozovně vás budeme vždy informovat o možnosti vyzvednout si Zboží e-mailem
   4. Po převzetí Zboží od Dopravce je Vaší povinností zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad o tom neprodleně informovat Dopravce a Nás. V případě, že se na obalu vyskytne jakákoli závada, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vniknutí do zásilky, není Vaší povinností převzít Zboží od dopravce
   5. V případě, že porušíte svou povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů podle čl. 6.4 Podmínek, nebude to mít za následek porušení naší povinnosti dodat Vám Zboží. Zároveň Vaše nepřevzetí Zboží neznamená odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. V takovém případě jsme však oprávněni odstoupit od Smlouvy z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy nebo Zboží uskladnit, za což máme vůči Vám nárok na úhradu ve výši 10 procent z ceny objednávky. Pokud se rozhodneme od smlouvy odstoupit, je odstoupení účinné dnem, kdy vám odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení poplatku za přepravu ani případného nároku na náhradu škody.
   6. Nebezpečí škody na Zboží přechází na vás okamžikem jeho převzetí. V případě, že Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů podle čl. 6.4 Podmínek, přechází na vás nebezpečí škody na Zboží v okamžiku, kdy jste měli možnost Zboží převzít, ale z důvodů, které jste nemohli ovlivnit, jste Zboží nepřevzali. Přechod nebezpečí škody na Zboží znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením nebo jakýmkoli znehodnocením Zboží
   7. V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena přibližná doba dostupnosti, budeme vás vždy informovat:
    1. mimořádný výpadek ve výrobě Zboží, přičemž vám vždy sdělíme nový předpokládaný termín dostupnosti nebo informaci o tom, že Zboží nemůže být dodáno.
    2. zpoždění dodávky Zboží od našeho dodavatele a my vám vždy sdělíme novou předpokládanou dobu dodání.
 • PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Zaručujeme, že v okamžiku přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 6.7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména že Zboží:
   1. odpovídá dohodnutému popisu, typu a množství, jakož i kvalitě, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a dalším dohodnutým vlastnostem.
   2. je vhodná pro účel, pro který ji požadujete a s nímž souhlasíme.
   3. je dodáván s dohodnutým příslušenstvím a návodem k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;
   4. je vhodný pro účely, pro které se zboží tohoto typu obvykle používá.
   5. množstvím, kvalitou a dalšími vlastnostmi, včetně trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží stejného druhu, které můžete rozumně očekávat, a to i s přihlédnutím k veřejným prohlášením učiněným námi nebo jinou osobou ve stejném smluvním řetězci, zejména k reklamě nebo označení.
   6. je dodáván s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k instalaci a dalších pokynů k použití, které lze rozumně očekávat, a
   7. odpovídá kvalitou nebo provedením vzorku nebo vzorku, který vám byl poskytnut před uzavřením smlouvy.
  2. Práva a povinnosti z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  3. V případě, že má Zboží vady, zejména pokud je splněna některá z podmínek podle čl. 7.1, můžete nás o takové vadě informovat a uplatnit svá práva z vadného plnění (tj. reklamovat Zboží) zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené v Našich identifikačních údajích nebo osobně. K uplatnění reklamace můžete rovněž využít námi poskytnutý vzorový formulář, který je popsáno v našich zásadách pro vracení peněz. Při uplatnění práva z vadného plnění si musíte zvolit způsob řešení vady a tuto volbu nemůžete bez našeho souhlasu dodatečně změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s právem z vadného plnění, které jste uplatnili.
  4. Pokud je Zboží vadné, máte následující práva:
   1. odstranit vadu dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějících částí Zboží.

pokud zvolený způsob odstranění vady není nemožný nebo nepřiměřeně nákladný ve srovnání s jiným způsobem, což bude posuzováno zejména s ohledem na závažnost vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a na to, zda lze vadu odstranit jiným způsobem bez větších obtíží pro Vás.

 1. Jsme oprávněni odmítnout odstranění vady, pokud je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné, zejména s ohledem na závažnost vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.
 2. Máte také právo na:
  1. přiměřenou slevu z Ceny; nebo
  2. odstoupení od smlouvy,

pokud:

 1. odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu se zákonem;
 2. závada se projevuje opakovaně,
 3. vada je podstatným porušením Smlouvy; nebo
 4. z našeho prohlášení nebo okolností je zřejmé, že závada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro vás.
 1. Právo na odstoupení od Smlouvy se neuplatní, pokud je vada Zboží nepodstatná.
 2. V případě, že jste vadu Zboží způsobili sami, nemáte nárok na práva z vadného plnění.
 3. Za vady Zboží se nepovažuje opotřebení způsobené běžným používáním Zboží nebo v případě použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
 4. Při uplatnění reklamace vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:
 1. datum podání žádosti
 2. co je obsahem stížnosti
 3. jak chcete, aby byla vaše stížnost vyřízena
 4. Vaše kontaktní údaje za účelem poskytnutí informací o vyřízení vaší stížnosti.
 1. Pokud se nedohodneme na delší lhůtě, odstraníme závady do 30 dnů od obdržení reklamace a poskytneme vám informace o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu
 2. Budeme vás informovat e-mailem a vystavíme vám potvrzení o datu a způsobu reklamace. Pokud bude reklamace oprávněná, budete mít nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni doložit, např. účtenkami nebo doklady o odeslání. V případě, že byla vada odstraněna dodáním nového Zboží, je Vaší povinností nám původní Zboží vrátit, přičemž náklady na toto vrácení neseme My
 3. V případě, že jste podnikatel, je vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.
 4. Jste-li spotřebitel, máte právo uplatnit práva z vadného plnění pro vady, které se vyskytnou u spotřebního Zboží v průběhu 24 měsíců od převzetí Zboží.
 • ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
   1. Odstoupení od Smlouvy, tj. ukončení smluvního vztahu mezi námi a Vámi od jeho počátku, může nastat z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku nebo v jiných ustanoveních Obchodních podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
   2. V případě, že jste spotřebitel, tj. osoba, která nakupuje Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, nebo jedná-li se o nákup zboží, pak do 14 dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, počíná tato lhůta běžet až ode dne dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, počíná běžet ode dne dodání první dodávky
   3. Od smlouvy můžete odstoupit jakýmkoli prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na naše adresy uvedené v našich identifikačních údajích). Pro odstoupení od smlouvy můžete rovněž použít námi poskytnutý vzorový formulář, který je přiložen jako možnost v našem kontaktním formuláři. Ani jako spotřebitel však nemůžete od smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem smlouvy plnění uvedené v § 1837 občanského zákoníku.
   4. Lhůta pro odstoupení od smlouvy podle čl. 8.2 obchodních podmínek se považuje za zachovanou, pokud nám v průběhu lhůty pro odstoupení od smlouvy zašlete oznámení o odstoupení od smlouvy.
   5. V případě odstoupení od smlouvy podle čl. 8.2 8.8 Podmínek jste povinni nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy a nesete náklady na vrácení Zboží. Vy máte naopak nárok na vrácení Poštovného z naší strany, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu námi nabízenému způsobu doručení Zboží. V případě odstoupení od Smlouvy z důvodu porušení Smlouvy z naší strany uhradíme rovněž náklady na vrácení Zboží k nám, avšak opět pouze do výše Poštovného odpovídajícího nejlevnějšímu námi nabízenému způsobu dodání Zboží.
   6. V případě odstoupení od Smlouvy bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, nebo na účet zvolený při odstoupení. Částka však nebude vrácena, dokud Zboží neobdržíme nebo dokud nám nepředložíte doklad o tom, že nám bylo zasláno zpět. Zboží nám prosím vraťte čisté, pokud možno včetně původního obalu.
   7. V případě odstoupení od smlouvy podle čl. 8.2 nám však odpovídáte za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání se Zbožím jiným způsobem, než který je nezbytný k seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznámili v kamenném obchodě. V případě, že jsme Vám dosud nevrátili Cenu, jsme oprávněni započíst pohledávku na náhradu nákladů proti Vaší pohledávce na vrácení Ceny.
   8. Jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoli před tím, než vám Zboží dodáme, pokud existují objektivní důvody, pro které Zboží nelze dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím lhůty uvedené v čl. 6.1 Podmínek. Od Smlouvy můžeme také odstoupit, pokud je zřejmé, že jste v Objednávce úmyslně uvedli nesprávné údaje. V případě, že Zboží nakupujete v rámci své podnikatelské činnosti, tj. jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy kdykoli odstoupit, a to i bez udání důvodu
 • ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI
   1. Nejsme vázáni žádnými kodexy chování ve vztahu ke kupujícím ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
   2. Stížnosti spotřebitelů vyřizujeme prostřednictvím elektronické adresy [email protected]
   3. Informace o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.
   4. Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: V PRAZE, ADRESA: http://www.coi.cz, je příslušný k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vyplývajících ze Smlouvy. Platforma pro řešení sporů online, která se nachází na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr lze použít k řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
   5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud náš právní vztah s vámi obsahuje mezinárodní prvek (například budeme zasílat zboží mimo Českou republiku), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Jste-li však spotřebitelem, vaše práva vyplývající z právních předpisů nejsou touto smlouvou dotčena
  2. Veškerá písemná korespondence s vámi bude doručena e-mailem. Naše e-mailová adresa je uvedena vedle našich identifikačních údajů. Korespondenci budeme doručovat na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, ve Vašem uživatelském účtu nebo prostřednictvím které jste nás kontaktovali.
  3. Smlouva může být změněna pouze na základě písemné dohody mezi námi. Jsme však oprávněni tyto Podmínky měnit, ale taková změna se nedotkne stávajících Smluv, ale pouze Smluv uzavřených po nabytí účinnosti změny. O změně vás však budeme informovat pouze v případě, že jste si vytvořili uživatelský účet (abyste měli tyto informace pro případ, že si objednáte nové zboží, ale změna nezakládá právo na výpověď, protože nemáme smlouvu, kterou by bylo možné vypovědět).. Informace o změně vám zašleme na vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní předtím, než změna vstoupí v platnost. Pokud od vás neobdržíme oznámení do 14 dnů od zaslání informace o změně, stanou se nové podmínky součástí naší Smlouvy a budou se vztahovat na další dodávku Zboží po nabytí účinnosti změny. Výpovědní lhůta v případě, že podáte výpověď, činí 2 měsíce
  4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, selhání subdodavatelů atd.), neodpovídáme za škody způsobené v důsledku vyšší moci nebo v souvislosti s ní, a pokud vyšší moc trvá déle než 10 dní, máme my i vy právo odstoupit od Smlouvy.
  5. Vzorový formulář pro stížnost a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy jsou přiloženy k obchodním podmínkám.
  6. Smlouva, včetně Podmínek, je u nás archivována v elektronické podobě, ale není vám přístupná. Tyto Podmínky a Potvrzení objednávky se shrnutím objednávky však vždy obdržíte e-mailem, a proto budete mít vždy přístup ke Smlouvě bez naší účasti. Doporučujeme, abyste si Potvrzení objednávky a Podmínky vždy uložili.
  7. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2023.

Je-li kupující spotřebitelem, má právo odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, nebo jedná-li se o nákup zboží, pak do 14 dnů ode dne převzetí zboží, v případě objednání zboží prostřednictvím e-shopu společnosti nukaseeds.com, nukaseeds.fr, nukaseeds.pl, nukaseeds.cz, nukaseeds.de a nukaseeds.es ("Společnost") nebo jinými prostředky komunikace na dálku, s výjimkou případů uvedených v § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě smlouvy, jejímž předmětem je dodání několika kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, počíná tato lhůta běžet až ode dne dodání posledního kusu zboží nebo části zboží, a v případě smlouvy, podle níž má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Kupující je povinen oznámit společnosti takové odstoupení od smlouvy písemně na obchodní adresu společnosti nebo elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou ve vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá společnosti zboží, které od společnosti obdržel, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, a to stejným způsobem. Pokud si kupující zvolil jiný způsob dodání než nejlevnější způsob dodání nabízený společností, společnost vrátí kupujícímu náklady na dodání pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání. Společnost není povinna vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky, dokud kupující neobdrží zboží zpět nebo dokud kupující neprokáže, že zboží společnosti odeslal.