12/02/2023

Je váš endokanabinoidní systém v rovnováze?

Rovnováha je klíčovým faktorem našeho fyzického i duševního zdraví. Je váš endokanabinoidní systém v rovnováze?

Mnozí z nás vědí, jak důležitá je v našem každodenním životě rovnováha. Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem je zásadním faktorem našeho fyzického a duševního zdraví. Odborníci na výživu prokázali, že rovnováha mezi omega-6 mastnými kyselinami (které jsou obecně, ale ne vždy, prozánětlivé, a proto jsou považovány za „ty špatné“) a omega-3 mastnými kyselinami („ty dobré“) může mít řadu zdravotních účinků. Například nahrazení zpracovaných potravin bohatých na omega-6 (např. chipsy, bramborové lupínky a pečivo) zdravými alternativami bohatými na omega-3 (např. steaky z lososa, sardinky a čerstvá listová zelenina) zlepšuje kardiovaskulární, mozkové a metabolické zdraví. Podobnou analogii lze použít, když mluvíme o endokanabinoidech a endokanabinoidní rovnováze.

Co je to endokanabinoidní systém?

Endokanabinoidní systém se skládá ze skupiny specializovaných lipidů, jejich receptorů a enzymů, které je produkují a rozkládají. Je známo, že endokanabinoidy modulují a ovlivňují řadu fyziologických systémů prostřednictvím přímých i nepřímých účinků, včetně chuti k jídlu, bolesti, zánětu, termoregulace, nitroočního tlaku, pocitů, svalové kontroly, energetické rovnováhy, metabolismu, zdraví spánku, reakcí na stres, motivace/odměny, nálady a paměti.

Co jsou kanabinoidní receptory?

Kanabinoidní receptory jsou důležitou třídou buněčných membránových receptorů, známých také jako serpentiny. Receptory jsou něco jako „zámky“ a ligandové sloučeniny, které se na ně vážou, jsou něco jako „klíče“ v systému klíčů. Mají asi sedm částí, které procházejí vnější buněčnou membránou. Kanabinoidní receptory jsou také spojeny s G-proteiny, přičemž velká část „kouzla“ přenosu signálu se odehrává, když se molekula nebo sloučenina naváže na vnější část těchto receptorů. Všechny tři hlavní ligandy, které se vážou na kanabinoidní receptory, jsou lipofilní (tukové nebo „tukožravé“ sloučeniny) a zahrnují endokanabinoidy (syntetizované v těle), fytokanabinoidy (rostlinné látky, např. z konopí) a syntetické kanabinoidy.

Kanabinoidní receptory se dále dělí na dva hlavní podtypy CB1 a CB2. Ačkoli mají jistou podobnost, rozlišují se hlavně podle toho, s jakou tkání nebo orgánovým systémem v těle jsou spojeny. CB1 se nachází především v mozku, ale také v plicích, ledvinách, játrech, tuku, srdci, svalech a kostech. Receptory CB1 jsou spojeny především s psychoaktivními a euforickými aspekty THC. Receptory CB2 se naproti tomu nacházejí hlavně v imunitním systému a krevních buňkách a v menší hustotě také v nervovém systému, játrech, střevech, svalech a kostech.

Jak kanabinoidní receptory přispívají k rovnováze endokanabinoidního systému?

Endokanabinoidní tonus/balance je relativní podíl aktivity CB1 oproti CB2 v daném čase. Hromadí se výzkumy, které ukazují, že dominance CB1 je spojena se zvýšeným vnímáním stresu, úzkosti a paranoie, zvýšenou chutí k jídlu a sníženou nevolností/zvracením a bolestí, jakož i se zlepšeným imunitním dohledem, přičemž poslední z těchto účinků byl prokázán u některých modelů rakoviny. Naproti tomu dominance CB2 je spojena se snížením zánětu a poškození tkání ve spojení se zlepšením metabolického zdraví, signalizace a citlivosti na inzulín, sytosti a energetické rovnováhy.

Endokanabinoidní systém a nervové spojení

Na základě těchto informací se někteří vědci zaměřují na specifické blokátory CB1, které mohou zlepšit mnohé příznaky metabolického syndromu. Metabolický syndrom je soubor rizikových faktorů, které zvyšují riziko srdečních onemocnění, mrtvice a cukrovky. Patří mezi ně zejména zvýšený krevní tlak, vysoká hladina cukru v krvi, nadbytek tělesného tuku kolem pasu a abnormální hladina cholesterolu. Některé výzkumy v této oblasti již ukázaly, že periferní inhibice CB1 snižuje krevní tlak a hladinu cukru v krvi a zlepšuje hladinu cholesterolu a také vede k odbourávání viscerálního tuku, což snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění a diabetu II. typu.

Jak vypadá vyvážený endokanabinoidní systém?

Nejnovější biochemické a behaviorální poznatky ukazují, že „optimální“ aktivace CB1 receptorů u hlodavců vyvolává neurochemické změny podobné antidepresivům a behaviorální účinky odpovídající antidepresivnímu/antistresivnímu účinku. Tato zjištění podtrhují význam vyváženého endokanabinoidního systému.

Je známo, že endokanabinoidní systém řídí proliferaci, diferenciaci, přežívání a imunokompetenci často opomíjeného orgánového systému kůže (tj. kožních buněk a vlasů). Cílené ovlivnění rovnováhy endokanabinoidů za účelem normalizace nežádoucího růstu kožních buněk a zánětu kůže by se mohlo ukázat jako užitečné u řady lidských kožních onemocnění (psoriáza, ekzémy, akné, dermatitida, systémová skleróza atd.).

Náš první příklad porovnání poměru esenciálních polynenasycených mastných kyselin (PUFA) omega-6:omega-3 a CB1: CB2 endokanabinoidů je ještě vhodnější, protože bylo prokázáno, že příjem PUFA ve stravě ovlivňuje hladiny anandamidu a 2-AG (dva hlavní endokanabinoidy u lidí). Rovnováha omega-6 a omega-3 PUFA je tedy důležitým faktorem ovlivňujícím aktivaci a potlačení kanabinoidní signalizace v buňkách.

Hutchins-Weise a kol. publikovali výsledky modelu atrofie u hlodavců během imobilizace a opotřebení v kombinaci s podáváním rybího oleje. Zvýšený obsah omega-3 z konzumace rybího oleje vedl k významným změnám v endokanabinoidním systému myší (zvýšení CB2 receptorů, ale snížení aktivity 2-AG a CB1) tím, že senzibilizoval svalstvo, aby působilo proti účinkům imobilizace.

Co se stane, když se endokanabinoidní systém dostane do nerovnováhy?

nevyvážený imunitní systém v důsledku nevyváženého endokanabinoidního systému.

Nezapomeňte, že klíčová je „rovnováha“, protože výzkum ukázal, že přílišné zaměření na inhibici CB1 může vést k poklesu plodnosti a zvýšenému riziku deprese, výkyvů nálad a potlačení imunity. Nadměrná signalizace CB1 je spojena se zvýšenou psychoaktivitou, systémovým zánětem, kardiovaskulárním rizikem, cukrovkou a obezitou. Naopak nadměrná aktivace a dominance CB2 by mohla vést ke snížení imunitní funkce a hojení ran.

Související články :

Tento příspěvek je k dispozici také v: English Deutsch Français Polski Español Čeština

Publikoval Sakul

12/02/2023

Přidat komentář

Přihlášení
nebo
Registrace
pro psaní komentárů