07/02/2023

Pomáhá nebo zhoršuje konopí bipolární poruchu?

Může užívání konopí pomoci při bipolární poruše, nebo ji naopak zhoršit? Zde jsou výsledky mikrostudie.

Co je bipolární porucha

Bipolární porucha, dříve nazývaná maniodeprese, je duševní onemocnění, které způsobuje extrémní výkyvy nálad s emočními vzestupy (mánie nebo hypománie) a poklesy (deprese).

příznaky bipolární poruchy
příznaky bipolární poruchy

Při depresi se můžete cítit smutní nebo beznadějní a ztratit zájem nebo potěšení z většiny činností. Pokud se vaše nálada změní na mánii nebo hypománii (méně extrémní než mánie), můžete se cítit euforicky, plní energie nebo neobvykle podráždění. Tyto výkyvy nálady mohou ovlivnit spánek, energii, aktivitu, úsudek, chování a schopnost jasně myslet. Epizody výkyvů nálad se mohou vyskytovat zřídka nebo několikrát do roka. Většina lidí pociťuje mezi jednotlivými epizodami určité emoční příznaky, někteří však nepociťují vůbec žádné. Přestože je bipolární porucha celoživotní onemocnění, můžete své výkyvy nálad a další příznaky zvládat dodržováním léčebného plánu. Ve většině případů se bipolární porucha léčí pomocí léků a psychologického poradenství (psychoterapie).

Nové poznatky o bipolární poruše

Podle nového výzkumu může užívání konopí zhoršovat bipolární příznaky, jako jsou mánie a deprese. Studie provedená na Lancasterské univerzitě (Velká Británie) analyzovala klinicky strukturované deníkové záznamy 24 pacientů s bipolární poruchou, kteří užívali konopí alespoň třikrát týdně.

Bipolární porucha (BD) a konopí jsou často vzájemně spojovány. Vědci kladou otázku, do jaké míry jsou tyto vnímané výhody přehnané.

V průběhu šesti dnů vyplňovali účastníci studie deníkové záznamy, v nichž popisovali svou náladu a zaznamenávali si informace o nedávném užití konopí. Tento přístup, známý jako ESM (Experience Sampling Method), snižuje zkreslení při vzpomínání, které je běžné u retrospektivních zpráv, a obvykle zachycuje podrobnější údaje. Konečné výsledky byly upraveny tak, aby zohledňovaly další faktory, jako je věk, pohlaví a užívání jiných drog.

Tohle zjistili:

  • Užívání konopí bylo spojeno s pozitivními pocity, ale také se zvýšenými manickými a depresivními příznaky.
  • Užívání marihuany nebylo spojeno se samoléčebným chováním, tj. subjekty častěji užívaly konopí, když se cítily dobře, než po manické nebo depresivní epizodě.

Ačkoli jsou tato zjištění v souladu s předchozími výzkumy užívání konopí a bipolární poruchy, má tato studie také svá omezení a nezodpovězené otázky:

  • Malý vzorek 24 účastníků z Velké Británie příliš zobecňuje rozmanitost pacientů s BD a jejich prostředí.
  • Jednalo se o „zdravé osoby bez epizody“, tj. pacienti aktuálně neprožívali akutní projevy bipolární poruchy. Jak by se výsledky změnily při různé intenzitě BD?
  • Subjekty mohly uvést pouze druh konopí, který užívaly, a to ve třech výlučných kategoriích: skunk, pryskyřice a marihuana. Dosáhli byste stejných výsledků při použití různých chemických profilů, způsobů podání a dávek?
  • Výsledky byly založeny výhradně na údajích získaných z deníkových záznamů, které interpretovali autoři studie. Do jaké míry jsou autoři při interpretaci těchto záznamů vedeni svými předsudky?
  • V této studii nebyla použita žádná kontrolní skupina. Jsou tyto výsledky zjištěny pouze u pacientů s BD, nebo byste podobné výsledky zaznamenali i u uživatelů konopí, kteří nejsou bipolárními pacienty?
bipolární porucha

Vztah mezi konopím a bipolární poruchou je v současnosti kontroverzní. Jiné studie identifikovaly potenciální terapeutické využití kanabinoidů u bipolární poruchy a existuje řada neoficiálních důkazů, které toto tvrzení podporují. Příčiny, mechanismy a diferenciální povaha bipolární poruchy však nejsou dostatečně známy a ne každý reaguje na konopí stejně. Je možné, že v rozsáhlejší studii by se ukázalo, že vztah mezi konopím a bipolární poruchou je složitější. Možná, že schopnost marihuany pomáhat závisí na celé řadě proměnných, které zde zůstávají stranou pozornosti. Nevíme a nemůžeme to vědět, dokud tento malý střípek mnohem, mnohem většího obrazu nedoplní důkladnější výzkum.

Podívejte se na naše další články v sekci zdraví

Tento příspěvek je k dispozici také v: English Deutsch Français Polski Español Čeština

Publikoval Sakul

07/02/2023

Přidat komentář

Přihlášení
nebo
Registrace
pro psaní komentárů