11/05/2023

Účinky konopí na mozek

V tomto článku se podíváme na různé účinky konopí na mozek, včetně krátkodobých a dlouhodobých účinků, a na některé studie, které negativní účinky vyvracejí.

Krátkodobé účinky konopí na mozek

Po požití se konopí rychle dostává do krevního oběhu a proniká do mozku. Účinky konopí na mozek se mohou lišit v závislosti na dávce, způsobu konzumace a individuální toleranci. Mezi krátkodobé účinky konopí na mozek patří např:

 1. Zhoršená paměť: Jedním z nejčastějších krátkodobých účinků konopí na mozek je zhoršení paměti. Konopí může ovlivnit hipokampus, což je část mozku odpovědná za tvorbu paměti. To může mít za následek ztrátu krátkodobé paměti nebo potíže se vzpomínáním na nedávné události.
 2. Změněné vnímání: Konopí může také změnit vnímání a způsobit zvýšený smysl pro zrak, zvuk, chuť a hmat. To může vést ke zkreslenému vnímání času, prostoru a vzdálenosti.
 3. Zvýšená chuť k jídlu: Dalším krátkodobým účinkem konopí na mozek je zvýšená chuť k jídlu, známá také jako „munchies“. Konopí může stimulovat chuť k jídlu aktivací určitých receptorů v mozku, které regulují hlad.
 4. Zhoršené motorické schopnosti: Konopí může také zhoršit motorické schopnosti, což ztěžuje koordinaci pohybů a provádění složitých úkolů, jako je řízení.
 5. Úzkost a paranoia: V některých případech může konopí vyvolat úzkost nebo paranoiu, zejména pokud je konzumováno ve velkých dávkách nebo u osob s již existující úzkostnou poruchou.

Dlouhodobé účinky konopí na mozek

Zatímco krátkodobé účinky konopí na mozek jsou relativně mírné a dočasné, dlouhodobé účinky mohou být závažnější a potenciálně trvalé. Mezi dlouhodobé účinky konopí na mozek patří:

 1. Strukturální změny v mozku: Dlouhodobé užívání konopí může způsobit strukturální změny v mozku, zejména v oblastech mozku zodpovědných za paměť, učení a emoce. Tyto změny mohou ovlivnit kognitivní funkce a emoční regulaci.
 2. Zhoršené učení a paměť: Chronické užívání konopí může také zhoršovat učení a paměť, což ztěžuje získávání nových informací nebo vybavování si předchozích informací.
 3. Závislost: Dlouhodobé užívání konopí může vést k závislosti, zejména u osob, které konopí užívají často nebo ve velkých dávkách. Závislost na konopí může mít za následek abstinenční příznaky, jako je podrážděnost, nespavost a ztráta chuti k jídlu.
 4. Problémy s duševním zdravím: Chronické užívání konopí je spojeno se zvýšeným rizikem psychických problémů, jako jsou deprese, úzkost a psychóza. Riziko je vyšší u osob, které začaly užívat konopí v mladém věku nebo mají již existující duševní onemocnění.
 5. Dýchací potíže: Kouření konopí může také způsobit dýchací problémy, jako je chronická bronchitida a plicní infekce.

Pozitivní postoj k účinkům konopí na mozek

Účinky konopí na mozek

Přestože existuje řada studií, které naznačují negativní účinky konopí na mozek, existují také studie, které tyto negativní účinky vyvracejí nebo ukazují na pozitivní účinky užívání konopí. Zde je několik příkladů:

 1. Studie publikovaná v časopise Journal of Neuroscience v roce 2014 zjistila, že THC, hlavní psychoaktivní látka v konopí, může skutečně zlepšit paměť starých myší. Studie ukázala, že myši dosahovaly lepších výsledků v paměťových testech po podání nízkých dávek THC, což naznačuje, že THC může mít potenciál jako léčba úbytku paměti souvisejícího s věkem.
 2. Studie zveřejněná v časopise Journal of the American Medical Association v roce 2015 zjistila, že užívání konopí není spojeno se snížením IQ u dospívajících. Studie sledovala více než 2 000 mladých lidí po dobu 8 let a nezjistila žádný významný rozdíl v IQ mezi těmi, kteří konopí užívali, a těmi, kteří ho neužívali.
 3. Studie publikovaná v časopise Journal of Psychopharmacology v roce 2017 zjistila, že užívání konopí je spojeno se zlepšením kognitivních funkcí u lidí s bipolární poruchou. Studie ukázala, že účastníci, kteří užívali konopí, měli lepší výkonné funkce, pracovní paměť a verbální plynulost ve srovnání s těmi, kteří konopí neužívali.
 4. Studie publikovaná v časopise Journal of Pain v roce 2019 zjistila, že užívání konopí je spojeno se sníženým užíváním opioidů u pacientů s chronickou bolestí. Studie ukázala, že pacienti, kteří užívali konopí k léčbě bolesti, byli schopni snížit užívání opioidů v průměru o 47 %, což naznačuje, že konopí může mít potenciál jako bezpečnější alternativa opioidů.

Související články :

Publikoval Sakul

11/05/2023

Přidat komentář

Přihlášení
nebo
Registrace
pro psaní komentárů