09/12/2022

Může THC ovlivnit řidičské schopnosti ?

Jak nebezpečné je užívání konopí v porovnání s jinými drogami při řízení? Opravdu marihuana zhoršuje schopnost řídit? Je testování na přítomnost THC správným způsobem testování zhoršené způsobilosti k řízení?

Je po požití THC vyšší riziko dopravních nehod ?

Vědecké kruhy se v otázce zvýšeného rizika nehod při řízení pod vlivem konopí rozcházejí. Několik studií prokázalo zvýšené riziko spojené s užíváním konopí řidiči, jiné studie zvýšené riziko nezjistily. Z rozsáhlé studie provedené Národním úřadem pro bezpečnost silničního provozu a Americkou automobilovou asociací vyplývá, že není pravděpodobnost, že řidiči po užití THC způsobí nehodu, vyšší než u řidičů, kteří THC nepožili. Neexistuje žádná souvislost mezi množstvím THC v krvi a stupněm postižení. Nebyla zjištěna žádná známá souvislost mezi hladinou THC v krvi a zvýšeným relativním rizikem nehody ani mezi hladinou THC a stupněm zhoršení řidičských schopností.

Rozsáhlý přehled 66 studií o riziku nehod a užívání drog ukázal, že konopí je spojeno s malou, ale ne statisticky významnou zvýšenou pravděpodobností zranění nebo smrtelných nehod.

Pravděpodobnost smrtelných nehod při řízení pod vlivem konopí ve srovnání s jinými drogami :

 • konopí 1.26
 • opiáty 1.68
 • léky na úzkost 2.30
 • zopiclon (lék na spaní) 2.60
 • kokain 2.96
 • amfetaminy 5.17

Pravděpodobnost zranění při řízení pod vlivem konopí ve srovnání s jinými drogami :

 • konopí 1.10
 • antihistaminika 1.12
 • penicilin 1.12
 • léky proti úzkosti 1.17
 • antidepresiva 1.35
 • antiastmatika 1.31
 • zopiclone (lék na spaní) 1.42
 • kokain 1.66
 • opiáty 1.91

Studie dospěla k následujícímu závěru: V porovnání s masivním nárůstem rizika nehod spojeným s alkoholem a vysokou nehodovostí mezi mladými řidiči je nárůst rizika spojený s užíváním drog šokujícím způsobem malý. Zpráva tří amerických univerzit (Colorado, Montana a Oregon) zjistila, že státy, které legalizovaly léčebné konopí, zaznamenaly průměrný pokles počtu úmrtí v dopravě o 8-11 %. Vyslovili hypotézu, že řízení pod vlivem marihuany je bezpečnější než řízení pod vlivem alkoholu. Opilí řidiči více riskují a mají tendenci jezdit rychleji. Neuvědomují si, jak jsou ovlivnění. Lidé pod vlivem marihuany jezdí pomaleji a tolik neriskují.

Zhoršuje konopí nějaké řidičské schopnosti ?

Je možné, že konopí ovlivňuje řízení, ale v současné době neexistují spolehlivé prostředky pro testování nebo měření, zda je řidič skutečně ovlivněn konopím. Britské ministerstvo dopravy přezkoumalo údaje o konopí a řízení a zjistilo, že konopí zhoršuje chování řidičů. Toto zhoršení je však zprostředkováno skutečností, že jedinci léčení konopím zřejmě vnímají, že jsou skutečně oslabeni, a jsou schopni to kompenzovat. Účinky na chování řidiče se projevují až hodinu po kouření, ale nepřetrvávají po delší dobu. Přehled rovněž označil mladé muže, mezi nimiž je užívání konopí běžné a mezi nimiž je běžná i konzumace alkoholu, za vysoce rizikovou skupinu z hlediska dopravních nehod. Příčinou je podle zprávy nezkušenost s řízením a faktory spojené s mládím, které se týkají riskování, delikvence a motivace. Tyto demografické a psychosociální faktory mohou souviset jak s užíváním drog, tak s rizikem nehody, což představuje umělý vztah mezi užíváním drog a účastí na nehodě. Přezkum se nezaměřil pouze na řidiče pod vlivem THC, takže u kofeinu by došli ke stejnému závěru.

Laboratorní studie zkoumající účinky konopí na řidičské schopnosti v oblasti sledování, pozornosti, reakční doby, krátkodobé paměti, koordinace ruka-oko, bdělosti, vnímání času a vzdálenosti a rozhodování a soustředění dospěl k závěru, že akutní účinek středních a vyšších dávek konopí zhoršuje schopnosti související s bezpečným řízením a rizikem zranění, zejména pozornost, sledování a psychomotorické schopnosti. Je však důležité si uvědomit, že laboratorní testy neodrážejí realitu na silnici. Na rozdíl od alkoholu, kokainu nebo pervitinu si většina řidičů pod vlivem konopí uvědomuje zhulenost a snaží se ji kompenzovat tím, že věnují více pozornosti a raději jedou pomaleji, aby měli dostatek času na reakci. Samozřejmě je to velmi individuální problém, rozhodně se nenechte svézt od zkouřeného řidiče začátečníka nebo někoho, jehož auto vypadá jako auto na obrázku vpravo. A pokud jste začínající řidič, rozhodně byste se měli vyhnout řízení pod vlivem marihuany.

Mají silniční testy na přítomnost THC vůbec smysl?

Problémem testů je, že nerozlišují mezi hladinou THC v krvi a skutečností, že metabolismus THC probíhá velmi dlouho. Přítomnost THC v krvi tedy nemusí mít naprosto žádný účinek, a přesto je řidič potrestán. Alkoholové testy jsou přesné a existuje přímá souvislost mezi množstvím alkoholu v krvi a skutečným účinkem na mysl a tělo. Naproti tomu testy na konopí jsou v tomto smyslu nesrovnatelné, a proto jsou zodpovědní a nevinní řidiči pronásledováni. Pokud existuje podezření, že řidič není schopen řídit v důsledku požití konopí, neměly by se používat testy na přítomnost metabolitu, ale vždy lékařské vyšetření.

Shrnutí o řízení pod vlivem THC

Konopí neboli THC vás nemůže ovlivnit natolik, aby bylo samo považováno za nebezpečné při řízení. Je to stejné, jako když miliony lidí užívají drogy, které více či méně ovlivňují jejich schopnost řídit. Zákony po celém světě však tuto skutečnost ignorují a udělují nespravedlivě drakonické tresty těm, kteří mají v krvi zanedbatelný obsah THC nebo jej pouze metabolizují.

Testování na přítomnost THC je stejně směšné a irelevantní jako testování na přítomnost antihistaminik (léků proti alergii), která ovlivňují schopnost řídit více než konopí.

Založeno na zdroji : Wikipedia

Tento příspěvek je k dispozici také v: English Deutsch Français Polski Español Čeština

Publikoval Sakul

09/12/2022

Přidat komentář

Přihlášení
nebo
Registrace
pro psaní komentárů