24/08/2022

Vědci zjistili, že marihuana činí lidi milejšími a empatičtějšími.

Kuřáci konopí to jistě vědí a podle nedávné studie vědců z Mexika činí konopí lidi milejšími a empatičtějšími.

Studie vědců z Univerzity v Novém Mexiku zjistila, že lidé, kteří nedávno užili marihuanu, měli vyšší míru empatie než ti, kteří ji neužili, a rozhodovali se na základě smyslu pro spravedlnost a touhy neubližovat druhým. Marihuana může lidi posunout od myšlení, že oni sami jsou vždy na prvním místě, k pocitu nesobeckosti a odpovědnosti vůči ostatním lidem.

Zasněná žena a konopný joint

Bylo také zjištěno, že muži, kteří kouří marihuanu, jsou příjemnější osobnosti. Vědci tvrdí, že ti, kteří užívali konopné produkty v nedávné době, byli výrazně příjemnější než lidé, kteří je užívali před delší dobou.

Veselá a empatická žena

Jsou tedy lidé, kteří nekonzumují konopí, odsouzeni k životu v mrzoutství? Studie ukázala, že u lidí, kteří drogu neužívají, nebylo zjištěno, že by byli naštvanější, nepřátelštější nebo méně důvěřiví vůči ostatním než uživatelé konopí. Neměli také odlišné výsledky v měřeních extraverze, emoční stability, svědomitosti, otevřenosti nebo morálního rozhodování založeného na respektování autority a nereagovali odlišně na hrozby v obličeji.

„Krátkodobý charakter zjištěných účinků podporuje teorii, že konopí vyvolává změny v chování a vnímání, a ne že by se uživatelé a neuživatelé konopí zásadně lišili v základních přístupech k sociálním interakcím,“ vysvětluje spoluautorka Sarah Stithová, docentka na katedře UNM.

Zhulení přátelé na pohovce

Ve výše zmíněné studii vědci zkoumali osobnosti zdravých vysokoškoláků. Příjem marihuany měřili na základě množství tetrahydrokanabinolu (THC) v moči.

Tato studie je jednou z prvních, která prokázala, že užívání marihuany mezi zdravými mladými lidmi je činí příjemnějšími. Předchozí výzkumy se zaměřovaly spíše na negativní účinky marihuany a její vliv na fyzické zdraví uživatelů.

Arnold a konopná cigareta

„Téměř žádná vědecká pozornost nebyla věnována pochopení dalších psychologických a behaviorálních účinků užívání marihuany, přestože byla v historii lidstva velmi rozšířená,“ poznamenává hlavní výzkumník Jacob Miguel Vigil, odborný asistent na katedře psychologie UNM.

„Často mluvím o rostlině konopí jako o superdroze a srovnávám ji s většinou ostatních běžných farmaceutických produktů. Nejenže je účinná při léčbě příznaků široké škály zdravotních potíží, ale nyní máme konkrétní důkazy, že může také pomoci zlepšit psychosociální zdraví průměrného člověka. To je nezbytnou podmínkou pro celkovou soudržnost a životaschopnost společnosti. Proto se účinky konopí na mezilidské vztahy mohou nakonec ukázat jako ještě důležitější pro blaho společnosti než jeho léčebné účinky,“ dodává.

Podle zkušeností uživatelů konopí může konopí potlačit sociopatické chování. Dlouhodobé užívání však může u některých vést k asociálnímu chování, které se projevuje zejména nedostatkem sociálních interakcí, což by mohlo paradoxně pomoci v případech nutné střednědobé a dlouhodobé izolace.

Na základě zdroje: softsecrets.com

Tento příspěvek je k dispozici také v: English Deutsch Français Polski Español Čeština

Publikoval Kotelnik

24/08/2022

Přidat komentář

Přihlášení
nebo
Registrace
pro psaní komentárů