14/09/2022

Série o škůdcích ohrožujících rostliny marihuany – Vrtalky (Agromyzidae)

V tomto článku se dozvíte o dalším škůdci, který způsobuje škody na rostlinách konopí.

Pokud jste na listech marihuany našli silně ovinuté cestičky, vaše rostliny konopí pravděpodobně napadly Vrtalky.. Tito škůdci vytvářejí na horní straně listů bělavé ranky, které se postupně rozšiřují a vytvářejí suché hnědé skvrny s několika černými skvrnami uvnitř těchto cestiček.

Morfologie Vrtalek

Vrtalky - hmyz ohrožující rostliny konopí

Dospělé Vrtalky jsou velké 1,7-2,1 mm. Délka křídla 1,7-2,1 mm. Hruď je černošedá, zcela neprůhledná, se žlutou skvrnou mezi křídly. Všechny končetiny jsou světlé, boky a stehna žluté, stehna s mírným hnědým pruhem. Zadek je většinou tmavý. Kukly jsou oranžové až zlatohnědé. Larvy jsou nažloutlé, až 3 mm dlouhé. Na prvním a posledním článku jsou párové dýchací orgány.

Životní cyklus Vrtalek

Vrtalky jsou teplomilní škůdci, pro které je ideální teplota pro vývoj přibližně 25 °C. Larvy Vrtalek se líhnou mezi 5-7 dny, přičemž jejich vývoj závisí na teplotě a místě kuklení, kterým může být list konopí, povrch půdy nebo i přímo půda v hloubce až 2 cm. Kuklení trvá asi 7-14 dní při teplotách mezi 20-30 °C.

Naopak při nízkých teplotách se vývoj kukel zastavuje. Ve skleníku může přežít celou zimu ve stadiu kukly. Celý vývoj od vajíčka po dospělce Vrtalky trvá v závislosti na teplotě 12 až 54 dní. Vrchol líhnutí je v ranních hodinách. Po 24 hodinách od vylíhnutí dochází k páření a během jednoho páření je oplodněna celá snůška samice. Vajíčka jsou kladena jednotlivě pod pokožku listů hostitelské rostliny konopí.

Jak Vrtalky škodí

chodbičky na listech marihuany

Vrtalky způsobují přímé i nepřímé škody. K přímému poškození dochází v důsledku žíru larev a vpichů samic. Larvy vyžírají v listech marihuany tunely nepravidelného tvaru, které se s růstem larev rozšiřují. K většímu poškození dochází u mladých rostlin konopí, které mohou i odumřít, ale to je velmi vzácné. Silnější napadení také způsobuje snížení výnosu až o 20 %. Vpichy do listů marihuany způsobené kladélky jsou vstupní branou pro sekundární bakteriální a plísňové infekce.
Mezi nepřímé škody patří přenos virů a bakterií.

Metody přímého monitorování

Spodní část listu marihuany napadená Vrtalkou

Pravidelné a časté vizuální hodnocení zdravotního stavu rostliny konopí vede k odhalení prvních známek poškození škůdci – vpichů (podobných pavučinkám) v listech. Sledování letové aktivity dospělců pomocí optických pastí – lepových destiček umístěných mezi rostlinami konopí, které slouží ke zjišťování vzniku, vývoje a udržování populací na nižších hladinách.

Provádění ochranných opatření

Využití souboru dostupných preventivních (agrotechnických) a léčebných opatření (fyzikální, biologické a chemické metody ochrany):

  • Dezinsekce nebo vymrazení skleníků po skončení vegetačního období (pokud je to možné),
  • Kontrola prostoru kolem zahrady nebo skleníku
  • důsledná kontrola sazenic konopí ve venkovním prostředí (optimálně dočasná „karanténa“ sazenic před výsadbou),
  • výsadba zdravých sazenic konopí bez škůdců a chorob,

Biologická ochrana – přirození nepřátelé Vrtalek

Diglyphus isaea

Přirozenými nepřáteli vrtalek jsou Diglyphus isaea

a Lumčíci (Dacnusa sibirica).

Lumčík je parazitoid Vrtalek
lepicí desky nuka seeds

Nechemické metody ochrany rostlin marihuany

Odchyt dospělců pomocí optických pastí (žluté lepové desky) – pouze při nižší intenzitě výskytu (zejména na začátku výskytu). Největší výhodou této metody je rychlá detekce.

Mechanická a fyzická ochrana

Odstranění napadených listů konopí nebo celých rostlin konopí s larvami a následná likvidace.

Chemická ochrana rostlin

Při rozsáhlejším napadení rostlin konopí Vrtalkami lze použít pesticidy, které jsou obvykle stejné jako pesticidy používané proti Sviluškám. Nejběžnější jsou kontaktní jedy, které se v poměrně častých intervalech rozprašují na listy konopí a jeho okolí. Ochranná doba je většinou relativně krátká, ale pozor na postřik ke konci kvetení, může způsobit problém s plísní., což by v konečném důsledku bylo horší než samotné Vrtalky.

Ochrana může být ukončena, pokud ve skleníku nejsou po dobu čtyř týdnů nalezeny živé larvy nebo noví dospělci na lepových deskách.

Vzniku rezistentních populací škůdců Vrtalek lze obecně zabránit střídáním (2-4 týdny) účinných látek insekticidních přípravků se stejným účinkem a dodržováním doporučené dávky a počtu aplikací.

Pokud se chcete dozvědět více o dalších škůdcích napadajících rostliny marihuany, podívejte se na naše články o tom, jak se s nimi vypořádat.

Tento příspěvek je k dispozici také v: English Deutsch Français Polski Español Čeština

Publikoval Peca Sarm

14/09/2022

Přidat komentář

Přihlášení
nebo
Registrace
pro psaní komentárů